Мэдээ мэдээлэл

Шинэ суваг

Шинэ суваг

Энэхүү 2 суваг манай тоон телевизийн багцанд нэмэгдсэнээр үзэгч олон маань ОХУ-ын үндэсний ОРТ телевизийн нийт 10 төрөлжсөн сувагтай багцийг бүрэн хэмжээгээр нь Монголд анх удаа үзэх боломжтой боллоо. 

Түнш байгууллагууд