Asia box

09.11 2015Сансар кабелийн тоон телевизийн сувгаар ASIA BOX сувгыг хүлээн авч үзээрэй. Тус суваг нь Азийн кино компаниудтай холбоо тогтоож, олон ангит болон бүрэн хэмжээний уран сайхны кинонуудыг зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлтэйгээх хүргэж эхлээд байна.