Like HD tv

09.11 2015

Эрүүл мэндийн суваг. Ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилготой.

  • Өнөөдөр шууд нэвтрүүлэг(мэргэжлийн эмч нар оролцдог)
  • Гоо үзэсгэлэн нууц(Гоо сайхны зөвлөгөө өгөх)
  • Sale сame
  • Эрүүл монгол иргэн хөтөлбөр