МОНГОЛД АНХ УДАА ОРТЫН БҮХ СУВГУУД АЛБАН ЁСНЫ ЭРХТЭЙГЭЭР ҮЗЭГЧДЭД ХҮРЧ БАЙНА.

02.26 2018