ОРТ 1

09.11 2015

Энэхүү суваг нь ОХУ-ын хамгийн олон үзэгчдийг хамарсан оросын томоохон гол сувгуудын нэг (нийт хүн амын 98.8% -ийн үзэгчтэй) юм.