Россия 1

09.11 2015

" Россия-1" – нь оросын үндэсний олон нийтийн телевизийн суваг. Бүх оросын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн (ВГТРК)- компанийн бүрэлдэхүүнд багтдаг. " Россия-1" сувгаар (ВГТРК) бүх орон нутгийн салбарт зориулсан нэгдсэн эфирийн цагтай бөгөөд тухайн эфирээр «Вести-Местное время» орон нутгийн мэдээний блок мөн өөрсдийн хийсэн нэвтрүүлгээ цацдаг.