Сансар мэдээллийн суваг

09.11 2015

Сансар мэдээллийн суваг: Энэ суваг нь Сансар кабель компани болон Сансар интернетийн хэрэглэгчдэд үйлчилгээний талаарх мэдээлэл дамжуулах зорилго бүхий суваг юм. Дээрх сувгийн талаар санал хүсэлтийг 11-322558 дугаарын утсанд хандана уу