Соён гэгээрүүлэгч тв

09.11 2015

Энэхүү сувагаар үзэгч та бүхэн цуврал лекц болон үзмэр үзэсгэлэнгүүд олон сонирхолтой сериал кинонууд хүлээн авч үзэх боломжтой юм. Мөн эрүүл амьдрах ухаан хэмээх цуврал нэвтрүүлэгийг хүлээн авч үзэх юм