ТВ center

09.11 2015

Энэхүү суваг нь голдуу Орос орны нийслэл Москва хотын улс төр, нийгэм, соёл урлагийн амьдралыг харуулдаг.

Онцлох нэвтрүүлгүүд:

  • События
  • Петровка, 38
  • Постскриптум