Тоон кабелийн телевизийн танилцуулга

ҮНДСЭН БАГЦ

ҮНДСЭН БАГЦ

Яагаад тоон телевиз гэж?

Яагаад тоон телевиз гэж?

Дэлхийн улс орон бүр олон төрлийн тоон телевизийн стандартуудаас өөрийн улс орны нөхцөл байдалд тохируулан аль нэгийг нь сонгон ашиглаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар дэлхий дээр үндсэн 4 төрлийн стандартыг түгээмэл ашиглаж байна.Үүнд:• ATSC (AdvancedTelevision Systems Committee)• ISDB-T (Integrated Services ...