Төлбөр төлөх- Дансны дугаар

Сарын хураамжийг дараах хэлбэрүүдээр төлөх боломжтой:

  • Байрны төлбөр дээр давхар төлөх
  • Үйлчилгээний төв дээр ирж төлөх
  • Мобаил банкаар төлөх
  • Банкны салбаруудаар төлөх

Банк
Дансны дугаар
1
Хаан банк
5070813075
2
Төрийн банк
340004320946
3
Худалдаа хөгжилийн банк
435003333
4
Голомт банк
2205130682

Баримтны загвар харах