Төлбөр төлөх- Дансны дугаар

Сарын хураамжийг дараах хэлбэрүүдээр төлөх боломжтой:

  • Байрны төлбөр дээр давхар төлөх
  • Үйлчилгээний төв дээр ирж төлөх
  • Мобаил банкаар төлөх
  • Банкны салбаруудаар төлөх

Банк
Дансны дугаар
1
Хаан банк
5015049308
2
Төрийн банк
102100001026
3
Худалдаа хөгжилийн банк
499003773
4
Голомт банк
1102030707

Баримтны загвар харах