Хамрах хүрээ

Улаанбаатар хотыг бүхэлд нь хамарсан шилэн кабелийн дэд бүтэцээр дамжуулан орон сууцны айл өрхүүдэд тоон кабелийн телевизийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.