Шагнал

2001 он

 • Монгол Улсын Үндэсний Татварын Газар “Найдвартай татвар төлөгч байгууллага” Талархал

2002 он

 • Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга “Хөдөлтөрийн аюулгүй ажиллагааг хангагч байгууллага” Хүндэт Өргөмжлөл

2003 он

 • Чингэлтэй Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс “Тэргүүний байгууллага” Өргөмжлөл
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага”

2004 он

 • Санхүү эдийн засгийн яам “Нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын стандартад нийцүүлсэн байгууллага”
 • Ниислулийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэг “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага” Өргөмжлөл, Туг
 • Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Үндэсний холбоо “Хэрэглэгчдийг хаанд өргөмжилсөн хамт олон”
 • Чингэлтэй дүүргийн ИХТэргүүлэгчид , Засаг дарга “2004 оны Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага” Өргөмжлөл, цом

2005 он

 • Монгол Улсын Үндэсний Татварын Газар “Найдвартай татвар төлөгч” Гэрчилгээ
 • Монгол Улсын “Шилдэг татвар төлөгч ТОП – 100 аж ахуйн нэгж байгууллага”
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага”
 • Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын шагнал “Бизнесийн Эрхэмсэг оршихуйн Болор цом”
 • Монголын Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгийн дээд шагнал “Хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн шилдэг хамт олон”
 • Энхтайван Найрамдлын төлөө Монголын Холбоо, Монгол-Хятадын найрамдлын нийгэмлэгийн шагнал “Улс Түмний Найрамдлын Элч” байгууллага, Өргөмжлөл
 • Монголын Хэвлэлийн хүрээлэнгийн шагнал “Хэвлэлийн тэргүүний байгууллага” Өргөмжлөл, Дурсгалын Цом
 • Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн хорооны дээд шагнал “Хүний төлөө хөдөлмөрийн байгууллага”

2006 он

 • Монгол Улсын Үндэсний Татварын Газар “Найдвартай татвар төлөгч” Гэрчилгээ
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага”

2007 он

 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага”

2008 он

 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага”

2009 он

 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага”

2010 он

 • Монгол Улсын Засгын Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага” – Diamond Гишүүн
 • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн “Өргөмжлөл”
 • Харилцаа холбооны зохицуулах хороо ”Талархал”
 • ICT-2010 “Өвөрмөц оролцогч”
 • Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим ”Өргөмжлөл”
 • Тэргүүн сан хөмрөг ТББ “Үндэсний шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага”

2011 он

 • Монгол Улсын Үндэсний Татварын Газар “Найдвартай татвар төлөгч” Гэрчилгээ
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-100 аж ахуйн нэгж байгууллага” – Diamond Гишүүн “Бизнесийн Эрхэмсэг оршихуйн титэм” шагнал
 • Тэргүүн оюу ТББ “Оны шилдэг нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч хамт олон”
 • Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Хорооны дээд шагнал “2011 оны Шилдэг анхан шатны байгууллага”
 • Монголын Ажилтан Албан хаагчдын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны дээд шагнал “2011 оны Шилдэг анхан шатны байгууллага”

2012 он

 • Нийгэмд стандарт хэрэгжүүлэгч сан, “TOP STANDART”, цом, өргөмжлөл
 • Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургууль, ТАЛАРХАЛ
 • Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, “Шилдэг шимтгэл төлөгч” Өргөмжлөл
 • МҮХАҮТанхим, Дэлхийн эдийн засгийн форумаас “Авилгын эсрэг түншлэл” PACI, “Батламж”
 • Монгол-Өвөр Монголын бизнес, хөрөнгө оруулагчдын холбоо, “Өргөмжлөл”
 • Монголын Сэтгүүлчдийн Эвлэл “Монголын сэтгүүл зүйн анхдагч”
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-150 аж ахуйн нэгж байгууллага” – Diamond Гишүүн “Бизнесийн Эрхэмсэг оршихуйн титэм” шагнал

2013 он

 • Монголын Сэтгүүлчдийн Эвлэл, “МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ОЛОН СУВАГ ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА”, цом, БАТЛАМЖ
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-150 аж ахуйн нэгж байгууллага” – Diamond Гишүүн “Бизнесийн Эрхэмсэг оршихуйн титэм” шагнал

2014 он

 • Кабелийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо, гишүүнчлэлийн БАТЛАМЖ
 • Их Майдар Төсөл “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА”
 • Монгол Улсын Засгын газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим “Үндэсний шилдэг ТОП-150 аж ахуйн нэгж байгууллага” – Diamond Гишүүн “Бизнесийн Эрхэмсэг оршихуйн титэм” шагнал

2016 он

 • Ази -Европын уулзалт АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтыг амжилттай явуулахад оруулсан хувь нэмрийг өндрөөр үнэлэн МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАЛАРХАЛ