Эрүүл мэнд

09.11 2015

HEALTH TV- гэр бүл эрүүл мэндийн суваг нь 2013 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Монголын хамгийн анхны эрүүл эндийн телевиз юм. Тус суваг нь үзэгч олон нийтэд эрүүл мэндийн боловсрол мэдлэг олгох, гоо зүй, гоо сайхан, эрүүл зөв амьдрах чиглэлээр мэдээ мэдээлэл түгээж байна. Эрүүл мэнд телевиз нь хэвлэл мэдээллийн давуу чанар, боломжыгэмч эмнэлэгийн ажилтан үзэгчдэд ашиглан эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилготойгоор “Эмчээс асууя” “Эрүүл мэндийн боловсрол” “Акдемичдтэй ярилцах цаг” нэвтрүүлэг болон “HTV news” зэрэг контентуудыг олон нийтэд хүргэж байна. Мөн гэр бүл залуучуудад гоо зүй идэвхитэй амьдралын боловсрол олгох зорилгоор “Манайхан” “Инээмсэглэл” “Цэнгэг” нэвтрүүлэгүүдийг хүргэж байна