Өлзий

09.11 2015

Үндэсний хөгжил дэвшлийг эрхэмлэгч - "Өлзий телевиз"Бид “Үзэгчдийн мэдээлэл авах, танин мэдэх, цэнгэх, боловсрох хэрэгцээг, үнэн зөв мэдээлэл, мэдлэг, сонирхолтой уран бүтээлээр мэргэжлийн түвшинд ханган, Монголчуудаа соён гэгээрүүлэх үйлсийг эрхэмд тавьж, харилцагчдын бизнес хөгжлийг дэмжин, өргөн нэвтрүүлгийн чанартай үйлчилгээг тогтвортой үзүүлж, нийгмийн амьдрал, улс орны хөгжил дэвшилд бодитой хувь нэмэр оруулан, Монголын хөдөө орон нутгийн телевиз үзэгчдийн мэдээлэл авдаг манлайлагч телевиз нь байх” эрхэм зорилготой.