C1 tv

09.11 2015

С1 телевиз нь 2006 онд байгуулагдсан ба станцаар Монголын анх удаа бүрэн дижитал дүрс бичлэгийг дамжуулсан телевиз болсон юм.