CCTV 5

09.11 2015

CCTV 5 бол Хятадын Төв Телевиз ( China Central Television) –д дотор багтаж ажилладаг спортын суваг юм. CCTV 5 нь Хятадын спортын үндсэн суваг юм. Анх 1995 оны 1 сарын 1 нээс үйл ажиллагаагаа эхэлж ажилсан бөгөөд 7 хоногын 24 цаг нэвтрүүлгээ үзэгчиддээ хүргэдэг.