Eagle tv

09.11 2015

Ийгл Бродкастинг компаний мэдээний үйл ажиллагаа нь Үнэн зөв, Шударга, Итгэмжтэй, Зарчимч, Хараат бус болон Чөлөөт байх хэмээх үндсэн зарчмууд дээр тулгуурладаг. Анх 1994 онд Монголын Телевизийн Компани(MBC), Америкийн ашгийн бус байгууллага болох Among Foundation – тай хамтран багуулагдсан телевиз юм. 2002 оноос хойш Америкийн иргэн болох Том Терри Монголын Телевизийн Компани(MBC) мөн Ийгл телевизийг удирдан ажиллаж байна.

Онцлох хөтөлбөрүүд:

  • Нууц биш нууц
  • Football Talk; NBA Talk
  • Монгол Бахархал