KBS

09.10 2015

Солонгосын радио телевизийн нэвтрүүлэгч систем(Korean Broadcasting System) нь 1927 онд Өмнөд Солонгосын радио телевизээр анх байгуулагдсан. KBS нь Өмнөд Солонгосын үндсэн 4 радио телевиз нэвтрүүлэгчдээс хамгийн том нь юм. KBS World нь 2003 онд KBS –ийн албан ёсны олон улсын радио телевизийн суваг болон багуулагдсан билээ. KBS World нь өөрсдийн хөтөлбөрөө гадаад улс орнуудад мөн дотоододоо цацдаг байна. Одоогоор дэлхийн 32 оронд KBS World нэвтрүүлгээ цацаж байгаа ба хөтөлбөрүүдийн 68% нь Англи хадмалтай гардаг байна.

Онцлох хөтөлбөрүүд:

  • Dramas
  • The King of Stars
  • Let’s Go! Dream Team
  • Korean Cuisine and Dining