Paramount channel

09.11 2015

Paramount Channel нь Viacom Олон Улсын Хэвлэл мэдээллийн Сүлжээний үзвэр үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага бөгөөд Испани, Итали, Франц, Унгар, Орос улсад байдаг. Энэ нь 24 цагийн хөтөлбөр юм.

1930-аас 2000 он хүртэл үйлдвэрлэсэн Paramount Pictures киноны гол чиглэл нь юм.