Star tv

09.11 2015

“Стар” телевиз нь Монгол Улсын хэмжээнд агаараар нэвтрүүлгээ цацах эрхтэй 17 телевизийн нэг ба Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрлөөр Улаанбаатар хотод /III суваг/-аар болон Univision, Skymedia, Sansar, Supervision, MNBC, DDish зэрэг кабелийн телевизүүдээр хэрэглэгчдэд хүргэхээс гадна “Радио Телевизийн Сүлжээ” УТҮГазар нь “Стар” телевизийн эфирийг орон даяар телевизийн дахин дамжуулах сүлжээгээр орон нутгийн 381 сум суурингийн үзэгчдэд эфирээ хүргэж байна.