Trade tv

09.11 2015

Бизнес худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Трейд телевиз нь 2012 онд байгуулагдсан. Трейд телевиз нь ахуйн хэрэглээний бараа худалдаалахаас гадна үл хөдлөх хөрөнгө, авто машин, цахилгаан хэрэгсэл, хүүхдэд зориулсан бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга, хүнсний худалдаа, спорт болон чийрэгжүүлэлтийн бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга худалдааг хийдэг төрөлжсөн нэвтрүүлгүүд бэлтгэн үзэгчидэд хүргэдэг. Түүнчлэн бизнес эрхлэн хэрэгтэй сонин содон бараа бүтээгдэхүүн худалдаалахыг хүссэн хүн бүр Трейд телевизтэй түншлэх боломжтой.