Tv 5 Monde

09.10 2015

Тус телевизийг Франц, Бельги, Швейцарийн хамтран ажилладаг олон нийтийн сувгууд болон Quebec-Canada консерцум суваг хамтран эзэмшдэг байна. Бүс нутгийн онцлогт нь тохируулсан тусгай хөтөлбөрийг Азийн үзэгчдэд зориулан хүргэдэг. Хөтөлбөрийнх нь голлох хувийг мэдээ мэдээлэл, кино болон баримтат сэтгүүл, нэвтрүүлгүүд эзэлдэг. Жилд 2000 гаруй цагын шинэ киног үзэгчдэд хүргэдэг бөгөөд өдөр бүр шинээр бүтээсэн киног үзүүлдэг онцлогтой. 4000 гаруй сурвалжлагчид нь дэлхийн олон оронд ажилж амьдардаг байна.