Tve

09.10 2015

Энэхүү суваг нь Испанийн хамгийн анхны телевизийн суваг бөгөөд одоогоор тухайн орны үзэгчид хамгийн их үздэг сувагийн нэг болоод байгаа юм. Анх 1989 онд байгуулагдсан. Голчлон мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр, баримтат кино, Испани, Латин Америк, АНУ-ын телевизийн цуврал кино (ялангуяа хэл нь Спани хэл Тайланд хэл дээр) болон зарим нэг түгээмэл спортын тэмцээн цацдаг мэргэжлийн суваг юм.