VOA

09.10 2015

Америкийн дуу хоолой (VOA) нь Америкийн Нийтийн Засгын Газрын албан ёсны гадаад нэвтрүүлэгч инститют юм. VOA нь Телевиз Нэвтрүүлэх Удирдах Зөвлөл –ийн дор ажилладаг 5 олон улсын нэвтрүүлэгчдийн 1 билээ. VOA телевиз мэдээ мэдээллийг өргөн хэмжээгээр хүргэдэг, үүнд радио, телевиз, интернэтээр гадаад улс орон руу 44 хэлээр цацдаг. VOA 1500 цагын мэдээ гаргадаг мөн судалгаагаар 7 хоногийн онцлог хөтөлбөрүүдийг дэлхийн 123 сая хүмүүс хүлээн авч үздэг юм байна.

Онцлох хөтөлбөрүүд:

  • On the Line
  • VOA Music mix
  • Sonny side of Sports
  • Going Green