YTN World

09.10 2015

YTN нь солонгосын 24 цагын мэдээний суваг юм. 1993 оны 9 сарын 14 нд Yonhap News агентлагийн харьяа суваг болон байгуулагдаж байсан. 1995 оны 3 сарын 1нд үндсэн нэвтрүүлгээ цацаж эхэлсэн билээ. Одоо YTN нь Yonhap News агентлагаас бүрэн тусгаарлагдсан ба Yonhap News агентлаг нь YTN – гийн 1 ч хувийг эзэмшдэггүй байна.